CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24

facebook
Zalo
Chuyên huấn luyện - Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

icon-emailEmail: info@vnyukisepre24.com

  • 363244335274702.png
  • 0140759095813260.jpg
  • 3704760634714860.jpg
  • 1876941851332750.jpg

Chuyên huấn luyện - cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp !

CÔNG TY BẢO VỆ VN YUKI SEPRE 24

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24

Phương châm “Lấy chất lượng dịch vụ làm động lực phát triển công ty” được xem như là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi do đó “Chất lượng dịch vụ, chính là chất lượng người vệ sỹ”. Ngoài những yếu tố cơ bản thì người vệ sỹ của VN YUKI SEPRE 24 phải hội đủ các tiêu chuẩn: “NHÂN – NGHĨA – TRÍ – TÍN – DŨNG” vì vậy, khẩu hiệu: “Rèn đức, luyện tài xứng danh vệ sỹ” được tập thể CBNV, rèn luyện một cách khoa học vận dụng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Giá trị cốt lõi mà vệ sỹ VN YUKI SEPRE 24 phải là "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả - Chuyên nghiệp - Đoàn kết".

- CHẤT LƯỢNG là yêu cầu sống còn của Công ty Bảo vệ VN YUKI SEPRE 24, tuyệt đối không để hình ảnh người vệ sỹ Công ty VN YUKI SEPRE 24 xấu đi bởi chất lượng dịch vụ kém.

- UY TÍN lên hàng đầu trong quá trình hợp tác, phục vụ khách hàng; không lừa dối hoặc thất hứa với đối tác, khách hàng.

- HIỆU QUẢ và lợi ích lâu dài. 

CHUYÊN NGHIỆP, có trách nhiệm cao, luôn đúng giờ, có kế hoạch chủ động, tốc độ và tính chuẩn xác cao.

- ĐOÀN KẾT sẽ giúp cho Công ty luôn phát triển, vượt qua mọi thử thách, khó khăn.

Dịch vụ nổi bật

Những dịch vụ tiện ích mà chúng tôi mang đến cho khách hàng

Khách hàng của chúng tôi

Những dịch vụ tiện ích mà chúng tôi mang đến cho khách hàng

Tin tức & Sự kiện

Hình ảnh hoạt động

Đối tác - khách hàng

Những dịch vụ tiện ích mà chúng tôi mang đến cho khách hàng

BẢO VỆ CÔNG TY, bảo vệ nhà máy, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ công trường